Српске етнокултурне границе и савремена преиспитивања народних представа о пореклу – старе истине и изазови

У раду се, у виду крајње сажетог пресека, представљају кључни “гранични” српски етнокултурни маркери – превасходно у контексту савремених етногенетских истраживања, као и формулисања општег етнолошког оквира за сагледавање (како давнашњих, тако и актуелних) етничких процеса. Предочавају се и најновије, савремене могућности етнолошког и генетског, мултидисциплинарног преиспитивања степена истинитости различитих народних представа и предања о прошлости и пореклу. Превасходно у виду кратких илустративних примера и смерница, осврћемо се на различите етнокултурне и друге показатеље – повезане са базичним етничко-идентитетским информацијама – који су од посебног значаја за етногенетска и шире конципирана етносрбистичка истраживања (пре свега у оним областима где се српски језик, идентитет и култура преплићу и граниче са другим културним, језичким и идентитетским моделима).

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР